Novinky

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 8. října 2019 8:00 hodin do 29. října 2019 18:00 hodin.

dotace pro zemìdìlce | dotace pro podnikatele | dotace pro cestovní ruch | dotace pro lesnictví | dotace pro rybáøství
(c) AZ-DOTACE 2015