Dotace pro zemědělce

Zahájení činnosti mladých zemědělců (zemědělská technika, půda, budovy...)

Příklad projektu: nákup zemědělské techniky, nákup zemědělské půdy, nákup, rekonstrukce, modernizace a oprava budov využívaných k chovu a ustájení hospodářských zvířat, rekonstrukce, modernizace a oprava skladů zemědělských produktů, nákup technologií na zpracování vlastních produktů...

Pozn.: Po dobu závaznosti podnikatelského plánu (5 let) musí žadatel dosahovat zisku a to 45 % příjmů ze zemědělské prvovýroby!

Investice do zemědělských podniků rostinná a živočišná výroba

Program je zaměřen na dotace pro zemědělské podnikatele dle zákona č.252/1997 Sb. I pro mladého začínajícího zemědělce

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Podpora agroturistiky

Obnovitelné zdroje energie (bioplynové stanice, tvarovaná biopaliva...)

Příklad projektu: výstavba a modernizace bioplynové stanice, kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny, výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

Investice do nezemědělský činností (oblast výroby a zpracování, tradiční řemeslo...)

Příklad projektu: výstavba a modernizace provozovny pro opravu a údržbu motorových vozidel - autodílen, provozovny štěrkoven a pískoven, zpracovatelský průmysl, výroba potravinářských výrobků a nápojů, zpracování dřeva a dřevařských výrobků, výroba skla,veklo a maloobchodní činnost, stavebnictví, služby kadeřnické, kosmetické,…

Dotace pro zemědělce

dotace pro zemědělce | dotace pro podnikatele | dotace pro cestovní ruch | dotace pro lesnictví | dotace pro rybářství
(c) AZ-DOTACE 2015