Novinky

Příjem žádostí bude probíhat pouze elektronicky prostřednictvím Portálu Farmáře.

Podzimní kolo příjem žádostí cca 8.10. až 29.10.2019

dotace pro zemìdìlce | dotace pro podnikatele | dotace pro cestovní ruch | dotace pro lesnictví | dotace pro rybáøství
(c) AZ-DOTACE 2015